Övervakning

Och nu

Posted on April 3, 2009 at 11:03 am

har Ipred trätt i kraft. Visserligen döms lagen ut som ineffektiv men den ger trots det oanade möjligheter till privata organisationer att få ut uppgifter som vanliga poliser inte skulle klara av.
Ett steg mot det totala övervakningssamhället.

Top