December 2011

Unikt

Posted on December 11, 2011 at 6:31 pm in

Nyckelfärdiga hus kan man egentligen kalla de för unika är en fråga man kan ställa sig.
Nyckelfärdigt borde innebära att huset har byggts efter en mall. Mallar som det förvisso kan finnas gott om. Men trots allt en form av standardiserad går det att göra en del personliga förändringar av ett nyckelfärdigt hus.
Färgval, ändrad placeringar av innerväggar kan gå att göra på en del modeller. Men det är klart stora ingrepp kräver också betydligt högre kostnader om man avviker för mycket ifrån det som kan levereras som nyckelfärdigt.

Nu behöver inte nyckelfärdigt hus vara något negativt. Man får oftast en lösning som det ligger mycket omtanke när det gäller planlösning och andra detaljer. Och eftersom de flesta tillverkare av hus har ett antal olika modeller av nyckelfärdigt att välja mellan blir bra möjligheter att välja ett hus som känns som ett unikt hus.

Kräftgång

Posted on December 11, 2011 at 2:23 pm in

Socialdemokraterna fortsätter sin kräftgång i opinionen. Den stora frågan för partiet verkar vara interna stridigheter med syftet att få bort Juholt och välja någon annan ledare till valet 2014. Det här med att forma en politisk plattform att stå på inför valet verkar inte vara så aktuellt. Den största frågan de väckt på sistone är att alla i hela landet skall ha tillgång till bredband, och det från samtliga leverantörer. Känns kanske inte som den mest prioriterade politiska frågan i nuläget. Och mycket riktigt så fick Juholt backa lite där när det visade sig att kostnaden för allt skulle hamna på runt 30 miljarder kronor.
Frågan är vad som blir nästa utspel och om det är lika illa förankrat i verkligheten eller om de skärper till sig lite nu.

Top