Unikt

Posted on 11 December 2011 at 6:31 pm in Boende.

Nyckelfärdiga hus kan man egentligen kalla de för unika är en fråga man kan ställa sig.
Nyckelfärdigt borde innebära att huset har byggts efter en mall. Mallar som det förvisso kan finnas gott om. Men trots allt en form av standardiserad går det att göra en del personliga förändringar av ett nyckelfärdigt hus.
Färgval, ändrad placeringar av innerväggar kan gå att göra på en del modeller. Men det är klart stora ingrepp kräver också betydligt högre kostnader om man avviker för mycket ifrån det som kan levereras som nyckelfärdigt.

Nu behöver inte nyckelfärdigt hus vara något negativt. Man får oftast en lösning som det ligger mycket omtanke när det gäller planlösning och andra detaljer. Och eftersom de flesta tillverkare av hus har ett antal olika modeller av nyckelfärdigt att välja mellan blir bra möjligheter att välja ett hus som känns som ett unikt hus.

Top