Att sälja

Posted on 23 June 2009 at 11:54 am in Handel.

Handel på nätet är ofta en grannlaga uppgift att gå i land med. Ett antal val behöver göras efter det att man bestämt vilka produkter man skall marknadsföra.
Vilken typ av plattform skall man använda för sin webshop, vilket betalningssystem skall man ansluta sig till, hur skall returer hanteras, hur stort lager skall man ha osv.
Frågorna är i många fall fler än svaren. Och det stora arbetet är inte alltid att starta upp utan vad som händer sedan.

Top