Igång

Posted on 15 October 2009 at 11:21 am in Sjukdom.

Och så var vaccineringen i gång. Inte helt problemfritt då tillgången på vaccin är lite begränsad och en viss förvirring finns vilka grupper det är som skall vaccineras först.
Återstår och se om vi hinner få tillräckligt många vaccinerade före smittspridningen tar ordentlig fart.

Top